Γιατί στο σχολείο μας τα παιδιά αποφασίζουν για θέματα που τα αφορούν;

Με στόχο τη δημιουργία ενεργών, σκεπτόμενων και συνειδητών πολιτών του αύριο, εμπλέκουμε τους μαθητές μας από την πολύ μικρή ηλικία, να εκφράζουν την άποψή τους για θέματα τα οποία τα αφορούν.  Από το Προνηπιαγωγείο έως και την Στ΄ τάξη, οι μαθητές μας εκλέγουν αντιπροσώπους προκειμένου να λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις όπου τα ίδια θέτουν θέματα ή ο Σύλλογος Διδασκόντων θέτει θέματα προς αυτούς. Οι συνεδριάσεις αυτές είναι παράδειγμα προς μίμηση για τους ενήλικες. Ο σεβασμός με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι μεγαλύτεροι τους μικρότερους, το ομαδικό πνεύμα, η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών είναι  η λαμπρή μορφή της δημοκρατίας.

Στο σχολείο μας διαμορφώνουμε ελεύθερους ανθρώπους!