Γιατί στο σχολείο μας μαθαίνουμε προγραμματισμό (coding);

Η εκμάθηση των προγραμματιστικών εννοιών σε μικρή ηλικία βοηθά τα παιδιά στην απόκτηση μιας βαθύτερης και πληρέστερης κατανόησης της μαθηματικής και προγραμματιστικής λογικής. Με τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει και με την εκμάθηση μιας γλώσσας σε μικρή ηλικία, έτσι και κατά την εξάσκηση του προγραμματισμού, η ανάπτυξη του παιδικού μυαλού επηρεάζεται ουσιαστικά, ενώ αυτό είναι ακόμη υπό διαμόρφωση.
Η εξοικείωση με τον προγραμματισμό διευρύνει τους ορίζοντες δυνατοτήτων των μαθητών και τους προσφέρει διανοητικά εφόδια και εργαλεία που τους χρησιμεύουν σε πολλαπλούς τομείς της μάθησης και της ευρύτερης αντίληψης.
Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να αποκτήσουμε δεξιότητες.