Γιατί στο σχολείο μας διδάσκουμε σκάκι σε όλους τους μαθητές;

Το σκάκι είναι το μέσο που χρησιμοποιούμε για να αναπτύξουμε τις δεξιότητες που χρειάζεται ένα παιδί στο σχολείο αλλά και στη μελλοντική του ζωή.

Αναπτύσσει την ικανότητα συγκέντρωσης, τη δημιουργικότητα, την αναλυτική και κριτική σκέψη, την νοερή απεικόνιση σχέσεων και τη φαντασία.
Μαθαίνει παράλληλα στο παιδί δεξιότητες ζωής όμως την ανάληψη ευθύνης για κάθε πράξη, την ηρεμία, τη μεθοδικότητα, την αποφασιστικότητα, αυξάνει την προσαρμοστικότητα, το σεβασμό στον αντίπαλο, την αποδοχή της ήττας σαν μέρος της διαδικασίας, τη γρήγορη αλλαγή στρατηγικής για την επίτευξη του στόχου, τον έλεγχο της παρορμητικότητας.

To σκάκι δεν είναι απλά ένα παιχνίδι στο Neue Schule. Είναι μέσο εξάσκησης για δεξιότητες που θα χρειαστεί για όλη του τη ζωή.

Τι πιο όμορφο να αποκτάς δεξιότητες πιστεύοντας ότι παίζεις!