Υπάρχει ένα Δημοτικό σχολείο που κάθε παιδί θα ήθελε να είναι μαθητής του.

Και αυτό είναι το Neue Schule!

online-classroom-02
Δημοτικό

Υπάρχει ένα Δημοτικό όπου…

online-classroom-24

… οι μαθητές εκπαιδεύονται μέσα σε ένα πραγματικά δίγλωσσο ελληνογερμανικό περιβάλλον. Υποστηρίζει την ελληνική του ταυτότητα φέρνοντας παράλληλα καθημερινά το παιδί σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα και παράδοση μέσα από μία πληθώρα μαθημάτων. Στόχος του είναι όχι μόνο η κατάκτηση της γερμανικής γλώσσας ως δεύτερης μητρικής γλώσσας, αλλά η βιωματική προσέγγιση του γερμανικού πολιτισμού. Τελειώνοντας οι μαθητές την Στ’ τάξη ήδη έχουν κατακτήσει το επίπεδο γλωσσομάθειας Β1, όχι μόνο στα γερμανικά αλλά και στα αγγλικά. Απευθύνεται όχι μόνο σε γερμανόφωνες οικογένειες που κατοικούν στη χώρα μας, αλλά κυρίως σε οικογένειες που θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντες των παιδιών τους και στη γερμανόφωνη εκπαίδευση.

Υπάρχει ένα Δημοτικό για το οποίο…

orange-line

… αποτελεί βασική παιδαγωγική του αρχή ότι κάθε άνθρωπος μαθαίνει διαφορετικά, έχει διαφορετικό επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας και ανταποκρίνεται με επιτυχία σε ό,τι μαγνητίζει το ενδιαφέρον του, ενώ αντιστέκεται σε ό,τι τον δυσκολεύει. Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται μοναδικά προκειμένου να μην χάνει το ενδιαφέρον του και να μην απογοητεύεται από τις δυσκολίες του. Γι’ αυτό και δημιούργησε το δικό του εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε μαθητή, υποστηρίζοντας τις ιδιαίτερες ικανότητές του και βοηθώντας το να κατανοήσει σε βάθος το γνωστικό αντικείμενο. Η προσωπική στήριξη των εκπαιδευτικών σε κάθε παιδί ξεχωριστά αποτελεί μία πρακτική που δύσκολα βρίσκει κάποιος σε άλλο σχολείο.

Υπάρχει ένα Δημοτικό όπου…

online-classroom-02

… η ανάπτυξη ανθρώπινων δεξιοτήτων απαραίτητων για τη ζωή των παιδιών, δεν πραγματοποιείται μόνο μέσα στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος. Αποτελεί πρωτεύοντα στόχο που διέπει κάθε λεπτό της καθημερινότητάς του. Δεν «στήνει» ευκαιρίες για να πάρουν οι μαθητές αποφάσεις ή να νιώσουν την ενσυναίσθηση. Καθημερινά τους οδηγεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με προοπτική την ατομική και κοινωνική ευθύνη τους, να αφουγκράζονται τις ανάγκες των συμμαθητών τους σεβόμενοι πρώτα τις δικές τους, να φέρονται με σεβασμό, να λαμβάνουν αποφάσεις υπολογίζοντας τα ρίσκα, να διεκδικούν με επιχειρήματα, να δουλεύουν ομαδικά, να συνεργάζονται προσφέροντας ο καθένας τα δυνατά του στοιχεία, να έχουν κριτική και δομημένη σκέψη, ικανότητες οργάνωσης και να μαθαίνουν την εποικοδομητική διαχείριση του χρόνου τους. Καθημερινά χτίζεται μία δυνατή προσωπικότητα με ελεύθερη σκέψη.

kids

Υπάρχει ένα Δημοτικό όπου…

Δημοτικό

… oι πόρτες του για τους γονείς είναι πάντα ανοιχτές. Στέκεται δίπλα τους στο μεγάλωμα του παιδιού τους, συνοδοιπόρος και συνεργάτης σε αυτήν τη μοναδική και ανεπανάληπτη πορεία. Προτάσσει και προωθεί τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ γονέων και σχολείου, γι΄ αυτό επιδιώκει την τακτική επικοινωνία. Η αμοιβαία ανταλλαγή αποτελεί ουσιώδη και αναγκαία συνθήκη για την καλύτερη πλαισίωση του παιδιού σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο.

Δημοτικό

Υπάρχει ένα Δημοτικό όπου…

Δημοτικό

… οι καινοτομίες αποτελούν μέρος της καθημερινότητάς του. Δεν το φοβίζουν, αντιθέτως προκαλεί τους μαθητές του εκπονώντας προγράμματα και δράσεις σε διάφορους τομείς, φωτίζοντας πάντα μία διαφορετική οπτική στη σχολική καθημερινότητα και στον κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί του εκπονούν καινοτόμες δράσεις που ταιριάζουν στο προφίλ των μαθητών του, προκειμένου να αποκτήσουν διευρυμένες γνώσεις σε βάθος.

sports

Υπάρχει ένα Δημοτικό όπου…

Δημοτικό

… οι τέχνες αποτελούν γι’ αυτό μέσο έκφρασης και οι μαθητές ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν. Τους δίνει ερεθίσματα ενθαρρύνοντας τα παιδιά να εκφραστούν μέσα από αυτές έτσι ώστε να ανακαλύψουν βαθύτερες πτυχές του εαυτού τους. Η μουσική, τα εικαστικά, ο χορός, το θέατρο, το graffiti αποτελούν το όχημα για να αποκαλυφθεί το μυστικό μονοπάτι που οδηγεί στην ψυχή κάθε παιδιού και κάθε παιδί να γνωρίσει βαθύτερα τις ανάγκες του και τον εαυτό του.