​Οι Παιδαγωγικές μας προσεγγίσεις

​Σε αυτήν την ενότητα οι εκπαιδευτικοί του Neue Schule μοιράζονται μαζί σας τις παιδαγωγικές μεθόδους, αξίες και προσεγγίσεις που ακολουθούν στο σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος καθώς και στο κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Στόχος είναι τα παιδιά, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον χαράς και αποδοχής, να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους σε γνωστικό, κοινωνικό και συμπεριφορικό επίπεδο αναπτύσσοντας κριτική σκέψη, soft skills, αυτοπεποίθηση και ικανότητες απαραίτητες για τον 21ο αιώνα. Ταυτόχρονα να καλλιεργήθούν και να αποκτήσουν πολύπλευρη παιδεία.