Εγγραφές

online-classroom-24
Εγγραφές

Οι εγγραφές των μαθητών μας γίνονται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • είτε τηλεφωνικά στο 210 99 55 997.
  • είτε συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη δήλωση ενδιαφέροντος, πατώντας εδώ.

Έπειτα ορίζουμε, από κοινού, μία συνάντηση με στόχο να σας αναλύσουμε τις παιδαγωγικές μας αρχές και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε με τα παιδιά και συνεργαζόμαστε μαζί σας. Είναι πολύ σημαντικό να σας ακούσουμε και να μας γνωρίσετε. Είναι πρωτίστης σημασίας να ελέγξετε αν νιώθετε ότι το παιδί σας θα είναι σε “καλά χέρια” όπου θα το μορφώσουν, θα το εκπαιδεύσουν και θα το διαπαιδαγωγήσουν με αγάπη, σύνεση, σεβασμό, γνώση και σοφία.

Αφού καταλήξουμε από κοινού, Γονείς και Σχολείο, ότι το παιδί θα ωφεληθεί από τη φοίτησή του στο Neue Schule, τότε ο μικρός μας νέος φίλος μπορεί να έρθει να γνωρίσει το νέο του σχολείο συμμετέχοντας σε μια σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ομαλή ένταξή του.

Για τους υποψήφιους μαθητές των ενδιάμεσων τάξεων του Δημοτικού η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Εφόσον υπάρχει κενή θέση στην τάξη όπου επιθυμείτε την εγγραφή, θα πρέπει να  διαπιστώσουμε το επίπεδο γλωσσομάθειας του στη γερμανική και αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε να πλαισιώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μετάβαση στο νέο του σχολείο.

Οι εγγραφές των μαθητών μας γίνονται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  • είτε τηλεφωνικά στο 210 99 55 997.
  • είτε συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη δήλωση ενδιαφέροντος, πατώντας εδώ.

Έπειτα ορίζουμε, από κοινού, μία συνάντηση με στόχο να σας αναλύσουμε τις παιδαγωγικές μας αρχές και τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε με τα παιδιά και συνεργαζόμαστε μαζί σας. Είναι πολύ σημαντικό να σας ακούσουμε και να μας γνωρίσετε. Είναι πρωτίστης σημασίας να ελέγξετε αν νιώθετε ότι το παιδί σας θα είναι σε “καλά χέρια” όπου θα το μορφώσουν, θα το εκπαιδεύσουν και θα το διαπαιδαγωγήσουν με αγάπη, σύνεση, σεβασμό, γνώση και σοφία.

Αφού καταλήξουμε από κοινού, Γονείς και Σχολείο, ότι το παιδί θα ωφεληθεί από τη φοίτησή του στο Neue Schule, τότε ο μικρός μας νέος φίλος μπορεί να έρθει να γνωρίσει το νέο του σχολείο συμμετέχοντας σε μια σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ομαλή ένταξή του.

Για τους υποψήφιους μαθητές των ενδιάμεσων τάξεων του Δημοτικού η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια. Εφόσον υπάρχει κενή θέση στην τάξη όπου επιθυμείτε την εγγραφή, θα πρέπει να  διαπιστώσουμε το επίπεδο γλωσσομάθειας του στη γερμανική και αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε να πλαισιώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη μετάβαση στο νέο του σχολείο.

περρισσότερα +
λιγότερα -

Δήλωση ενδιαφέροντος