Γιατί στο σχολείο μας αρχίζουμε τη Φυσική από την Α΄τάξη;

Τα παιδιά στο Neue Schule ξεκινούν την εξερεύνηση του φυσικού κόσμου από την Α΄ τάξη και βαδίζουν σε αυτό το μονοπάτι σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού.

Προβληματίζονται για όσα βλέπουν γύρω τους, κάνουν υποθέσεις και προσπαθούν να εξηγήσουν με τη βοήθεια του πειράματος πώς λειτουργεί ο κόσμος.
Πραγματοποιώντας τα ίδια τα παιδιά τα πειράματα μέσα στην τάξη τους, έρχονται σε επαφή με απλά ή πρωτόγνωρα υλικά, κατανοούν τη λειτουργία τους, ανακαλύπτουν το “πώς” και το “γιατί”.
Καλλιεργούμε το ερευνητικό τους πνεύμα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η περιέργειά τους, η κριτική τους σκέψη, καθώς ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

Όλα στο σχολείο μας τα κάνουμε να μοιάζουν με παιχνίδι!