Γιατί στο σχολείο μας δημιουργήσαμε πρότυπο και πρωτότυπο υλικό;

Παράλληλα με τα σχολικά εγχειρίδια το σχολείο μας έχει αναπτύξει πρότυπο υλικό για το μάθημα της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας. Τα δύο αυτά γλωσσικά μαθήματα έχουν προσεγγιστεί με έναν λειτουργικό τρόπο, ο οποίος βασίζεται στις σύγχρονες
προσεγγίσεις και μεθόδους διδασκαλίας. Ταυτόχρονα το μάθημα της Ιστορίας προσεγγίζεται με τη χρήση πρωτότυπου υλικού προκειμένου οι μαθητές μας να αποκτήσουν σφαιρική γνώση αλλά και να αναπτύξουν τη δική τους άποψη για τα γεγονότα τα οποία μαθαίνουν. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη κριτικής και ερευνητικής σκέψης στα παιδιά μας.
Στο σχολείο μας μαθαίνουμε να μιλάμε σωστά και να σκεφτόμαστε βαθιά!