Χωρίς κατηγορία

online-classroom-24

Οι λέξεις ενός άλλου πολιτισμού

εφημερίδα-των-συντακτών

Το σχολείο δεν μαθαίνει στα παιδιά του Δημοτικού απλώς πώς να διαχειρίζονται μια ξένη γλώσσα, αλλά πώς να σέβονται το διαφορετικό, μια άλλη σκέψη και νοοτροπία, ό,τι πρεσβεύουν οι λέξεις ενός άλλου πολιτισμού. Αναπτύσσει στα παιδιά το αισθητήριο της γλώσσας αλλά και της ίδιας της ζωής.

Δημοσίευμα στην “Εφημερίδα των Συντακτών”.