Διαφορετικές όψεις, ίδιος στόχος

Όψεις του Neue Schule Athen. Απ’ όπου και να το κοιτάξει κανείς πρόκειται για ένα δίγλωσσο σχολείο που λατρεύει τον πολιτισμό και τη μάθηση.

CAM00784  CAM00951 CAM00953 CAM00957 CAM00958 CAM00960

“ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ” ΧΑΡΑΣ
Ο προαύλιος χώρος ολοκληρώνεται σταδιακά, με μοναδική ελπίδα κι στόχο να αποτελεί ολοήμερο “καταφύγιο” χαράς, γιορτής και γνώσης για όλα τα παιδιά.

CAM00781 CAM00783  CAM00790 CAM00804 CAM00889 CAM00807 CAM00941