Το σχολείο μας παρέλασε για την 28η Οκτωβρίου

Το σχολείο μας έλαβε μέρος την 28η Οκτωβρίου στην Παρέλαση του Δήμου Ηλιούπολης. Καμαρώσαμε τα παιδιά μας που φορούσαν με περηφάνια στολές από τη Μικρά Ασία, τη Μακεδονία και τα Νησιά μας.

Κανένα δέντρο δεν μπορεί να καρπίσει αν δεν έχει γερές ρίζες. Ρίζες θέλουμε να δώσουμε και εμείς στους μαθητές μας. Μία από αυτές είναι η Ελλάδα.