Συνεργασία για τα προπαρασκευαστικά τμήματα για την εισαγωγή των μαθητών της Στ΄ τάξης στη ΓΣΑ