Τα παιδιά της Γ’ τάξης γιόρτασαν το Halloween

Μέσα στα πλαίσια του διαπολιτισμικού χαρακτήρα του σχολείου μας, οι μαθητές της Γ΄ τάξης στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας γνώρισαν το Halloween. Για να διακοσμήσουν την τάξη τους κατασκεύασαν τη γνωστή αράχνη Itsy Bitsy spider. Η κατασκευή αυτή, σε συνδυασμό με το τραγούδι της αράχνης, είχε σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να εισαγάγει τη θεματική ενότητα που σχετίζεται με την περιγραφή των ζώων και τις κατηγορίες στις οποίες αυτά ανήκουν. Ταυτόχρονα οι μαθητές της Γ΄ τάξης, νομίζοντας ότι παίζουν, έκαναν επανάληψη στους αριθμούς και τα χρώματα.