Συνεργασία του Neue Schule Athen με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών

dsa neue schule athen
Η Γερμανική Σχολή Αθηνών, επισφραγίζοντας τη συνεργασία της με το Neue Schule Athen, παραχώρησε το δικαίωμα στο σχολείο μας τα προπαρασκευαστικά τμήματα για την εισαγωγή των μαθητών της Στ΄ τάξης στη ΓΣΑ (V-Kurse),  να γίνονται στους χώρους του σχολείου μας, σύμφωνα με την ύλη και το πρόγραμμα που η ΓΣΑ ορίζει.
Τη σχολική χρονιά 2014-2015 τα V-Kurse θα γίνουν, για τους μαθητές μας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των γονέων.