Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου

Στα πλαίσια του προγράμματος συναισθηματικής αγωγής, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου απεικόνισαν τον εαυτό τους, τον παρουσίασαν στην ομάδα και στη συνέχεια άκουσαν από τους συμμαθητές τους τα θετικά σχόλια με τα οποία περιέγραψαν γενναιόδωρα το ένα το άλλο. Στόχος αυτής της δράσης ήταν η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών μας. Η θετική αντίληψη του ατόμου προς τον εαυτό του αναπτύσσεται από την παιδική ηλικία και δημιουργείται από την επαφή και το καθρέφτισμα κάθε παιδιού από τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του. Ένα παιδί με υψηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να αντιμετωπίσει τις αποτυχίες, δρα ανεξάρτητο, διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του και την πίεση, μαθαίνει να είναι αισιόδοξο και να χαίρεται τη ζωή! Τα παιδιά ένιωσαν αυτό που είναι: υπέροχα και μοναδικά!