Οι δάσκαλοι του Neue Schule Athen κάνουν την “Τάξη τους Δημιουργική”!

Ολοκληρώθηκε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας στην εκπαίδευση “Δημιουργική Τάξη” του PYE Global (Partners for Youth Empowerment) από το Flow Athens.

Οι εκπαιδευτικοί μας, άνθρωποι ιδιαίτερα δραστήριοι και δημιουργικοί, επέλεξαν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους μαθαίνοντας τεχνικές που αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα, την αυτοέκφραση, την βελτίωση της προσοχής, την επικοινωνία και την έκφραση. Στόχος τους να βοηθήσουν τους μαθητές τους να συμμετέχουν πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία, να αναπτύξουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα ταλέντα και τις κλίσεις τους.

Το Neue Schule Athen είναι το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που εκπαίδευσε όλους τους δασκάλους και καθηγητές του στο πως να κάνουν την Τάξη τους Δημιουργική!