Ημέρα Ποίησης | 21 Μαρτίου

28.03.2018 | Τα νέα μας

“Αν δεν μου ‘δινες την ποίηση, Κύριε,
δε θα ‘χα τίποτα για να ζήσω.”
 Νικηφόρος Βρεττάκος