Η συνεργασία είναι μία δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργείται από πολύ μικρή ηλικία

04.03.2019 | Τα νέα μας

Η συνεργασία είναι μία δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργείται από πολύ μικρή ηλικία. Για το σχολείο μας είναι πρωταρχικός στόχος σε όλες τις τάξεις.