Η γραπτή έκφραση πρέπει να είναι διασκεδαστική!

Γι΄ αυτό σε όλες τις τάξεις οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν τρόπους για να αναπτύξουν τη φαντασία, την έκφραση ικανότητα, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο και τη διάθεση των παιδιών να παράγουν γραπτό λόγο με ευφάνταστους τρόπους. Αυτή την περίοδο η Ε΄ τάξη μεταμορφώνεται σε δημοσιογραφικό οργανισμό, γράφει και δακτυλογραφεί άρθρα για θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές.