Γνωριμία του Νηπιαγωγείου με τον Paul Klee

Στα πλαίσια της αισθητικής καλλιέργειας και της γνωριμίας των παιδιών με διάσημους ζωγράφους και τεχνοτροπίες, οι μικροί καλλιτέχνες του Νηπιαγωγείου γνώρισαν έργα του ζωγράφου Paul Klee, επεξεργάστηκαν τα διάφορα σχήματα και αποτύπωσαν με το δικό τους τρόπο τον “Σερεκίνο”. Η γνωριμία με το διάσημο ζωγράφο έγινε μέσα στα πλαίσια της αισθητικής παιδείας που θέλουμε να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας. Όσο πιο νωρίς αρχίσει ένα παιδί να έχει μια σωστή επαφή με τα έργα τέχνης, τόσο περισσότερο θα μπορεί να εκτιμά, να αξιολογεί και να επιζητεί το ωραίο στη ζωή του.