Λίγα λόγια για μένα

Όταν επέλεξα το επάγγελμα της δασκάλας, τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές μου στην ειδική αγωγή, δεν είχα καταλάβει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για έναν δάσκαλο δεν είναι η διδακτική αλλά η δημιουργία σχέσεων με τα παιδιά και τους γονείς τους. Με αυτήν την πεποίθηση και προσπαθώντας να δημιουργήσω έναν ασφαλή χώρο για κάθε παιδί, ίδρυσα το Neue Schule.

Μαζί θα διερευνήσουμε…

…τα εμπόδια της επικοινωνίας και τις προϋποθέσεις δημιουργίας σχέσεων ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά και τους γονείς τους. Απλές πρακτικές ιδέες, οι οποίες είναι το απαύγασμα τριάντα έξι χρόνων στην εκπαίδευση ως ειδικός παιδαγωγός, εκπαιδευτικός και Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας.