Το σχολείο μας τιμά τον Ποντιακό Ελληνισμό.

 

Το σχολείο μας τιμά τον ποντιακό ελληνισμό. Το Γ1 συγκρίνει Μνημεία Ποντιακού Ελληνισμού και καταγράφει τις παρατηρήσεις του.