Το Γ2 υιοθετεί ένα μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού και καταγράφει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

 

Το Γ2 υιοθετεί ένα μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού και καταγράφει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.