Το Γ2 υιοθετεί ένα μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού και καταγράφει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

 

Το Γ2 υιοθετεί ένα μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού και καταγράφει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο