Οι δημιουργικές σχέσεις των «σημαντικών άλλων» -των δασκάλων- στη ζωή ενός παιδιού, με τη μητέρα που πρώτη αναγνωρίζει τη μοναδικότητά τους