Ένα χαρούμενο, δίγλωσσο, ελληνογερμανικό σχολείο

erasmus-plus.ec.europa.eu

Προνηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο

Δημοτικό

Χριστουγεννιάτικο Basar

3 Δεκεμβρίου

Γιατί στο σχολείο μας…

Γιατί στο σχολείο μας διδάσκουμε σκάκι σε όλους τους μαθητές;

Γιατί στο σχολείο μας διδάσκουμε σκάκι σε όλους τους μαθητές;

Το σκάκι είναι το μέσο που χρησιμοποιούμε για να αναπτύξουμε τις δεξιότητες που χρειάζεται ένα παιδί στο σχολείο αλλά και στη μελλοντική του ζωή. Αναπτύσσει την ικανότητα συγκέντρωσης, τη δημιουργικότητα, την αναλυτική και κριτική σκέψη, την νοερή απεικόνιση σχέσεων...

NSA Zeitung